Vi brinner för infrastruktur

PLAB driver avancerade projekt inom anläggning, betong och finplanering. Våra kunder är främst större byggbolag och kommuner i Mälardalen. PLAB är ett relativt nystartat bolag men med med många års erfarenhet i ryggen. Vi växer fort och utvecklas hela tiden men släpper aldrig fokus på det viktigaste i vår verksamhet – nöjda kunder!

Vad vi gör!

Ledningsförläggningar

Vi har lång erfarenhet från olika typer av ledningsförläggningar. Exempel på de uppdrag som utförs är förläggning av elkabel, fjärrvärme, fiber och VA. Vi utför ledningsarbeten såsom nyanläggning men även som löpande serviceuppdrag. Vi är en bra partner om ni önskar utveckla, bygga och underhålla er infrastruktur. Vi projektleder och säkerställer att ert projekt blir färdigställt enligt önskemål.

Finplanering av mark

Vi har en stor maskinpark och kan utföra de flesta typer av uppdrag inom gräv och schakt. Exempel på uppdrag som utförts är anläggning av vägar samt gång- och cykelbanor. Även arbeten kring grundanläggningar genomförs, inklusive dräneringar av befintliga fastigheter. Vi har även erfarenhet från grundläggande av padelbanor, oljeavskiljare, renovering av broar samt många fler typer av gräv- och schaktuppdrag.

Asfaltering, stensättning och plattläggning

Vi hjälper er med finplanering både vid om- och nybyggnation av både bostadsområden men även i samband med infrastrukturarbeten. Det innebär att vi kan bistå med stenläggning, anläggning av gräs, buskage, träd samt installation av ex. bänkar, soptunnor, plank och dylikt.

Övriga markarbeten

Vi utför de flesta typer av mark- och anläggningsarbeten. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er i pågående eller kommande projekt.

Uthyrning

Vi erbjuder även uthyrning av containers av diverse sort, manskapsvagnar mm. Kontakta oss för mer information gällande detta.

Kontakta oss

 
 

Följ oss på sociala medier